Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku

Anna Ryłko-Kurpiewska,

Małgorzata Łosiewicz

Abstrakt
Selected Aspects of Image Creation The local government Cultural Institution in Gdansk

 

The paper presents current trends in the operation of cultural institutions owned by the local government. They often become similar to enterprises and implement market solutions applied by the latter. The conducted analysis has revealed modern changes in the institutions functioning in the sphere of culture, which – besides cultural and artistic activities to which they are obliged by their statutes – are also involved in undertaking educational, trading or promotional measures. Typically, cultural institutions, while operating within the framework of the state’s cultural policy as entities autonomous in terms of their legal status, organisation and finance, are subject to a dynamic transformation, ever more often extending the offer addressed to their target groups and redefining the way of their participation in culture. The activities are closely related to the definition of image identification, requiring coherence and consistency. This translates into problems with image communication, resulting from the dispersed offer, but also typical of the operation of the signs performing the functions of identification, information and utility meaning.

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, samorządowa instytucja kultury, wizerunek, przedsiębiorstwo kultury, uczestnictwo w kulturze, cultural policy, local government cultural institution, image, participation in culture
References

Aldridge A. (2006), Konsumpcja, tłum. M. Żakowski, Warszawa: Sic!

Biuro Badań Społecznych, Question Mark (2016), Kultura Gdańsku: badanie środowiska opiniotwórczego. Diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski. Raport badań, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Czarnecki S., Dzierżanowski M., Grabowska M., Knera J., Michałowski L., Olbracht-Prondzyński C.,
Stachura K., Szultka S., Zbieranek P. (2012), Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury Gdańsku, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Krajewski M. (2003), Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Krajewski M. (2014), Uczestnictwo kulturze, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Mituś A. (2016), Tworzenie funkcjonowanie państwowych samorządowych instytucji kultury, [w:] R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. Gnela, D. Hołuj, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, A. Mituś, E. Ostapowicz, Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rozwadowska B. (2002) Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Treadwell D.F., Harrison T.M. (1994), Conceptualizing and Assessing Organizational Image Model Images, Commitment, and Communication, „Communication Monographs”, Vol. 61, Issue 1, s. 66.

Tworzydło D. (2008), Macierz celów wizerunkowych procesie oceny efektów public relations, Rzeszów: Wydawnictwo WSIiZ.

Uchwała nr LV/1575/18 Rady Miasta Gdańska dnia 28 czerwca 2018 sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury.

Uchwała nr XXII/629/16 Rady Miasta Gdańska dnia 28 kwietnia 2016.

Uchwała nr XXII/630/16 Rady Miasta Gdańska dnia 28 kwietnia 2016.

Ustawa dnia 25 października 1991 r. organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 października 2018 r. (poz. 1983), art. 1.1.

Ustawa dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Art. 120. 1. Dz.U. 2001 r. Nr 49 poz. 508.

Ustawa dnia 31 sierpnia 2011 r. zmianie ustawy organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Waszkiewicz A. (2011), Wizerunek organizacji. Teoria praktyka badania wizerunku uczelni, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Williams R. (1976), Kywords: vocabulary of culture and society, London: Marion Boyars.

Zboralski M. (1995) Nomen omen, czyli jak nazwać firmę produkt, Warszawa: Businessman.

Netografia

Encyklopedia Gdańska (2012), Gdańsk: Fundacja Gdańska [dok. elektr.], dostęp online: https://www.gedanopedia.pl/?title=KLUB_STUDENT%C3%93W_WYBRZE%C5%BBA_%C5%BBAK.

Encyklopedia Zarządzania. Wszystko zarządzaniu [dok. elektr.], dostęp online: https://mfiles.pl/pl/index.php?title=Strona%20g%C5%82%C3%B3wna&action=info [odczyt: 7 grudnia 2018].

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta (2014). dostęp online: https://www.gdansk.pl/download/2015-01/58301.pdf [odczyt: 7 grudnia 2018]

GUS (2018), Kultura 2017 r., Warszawa [dok. elektr.], dostęp online: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2017-roku,2,15.html.

Turystyka Gdańska. Raport roczny za 2017 r (2018) dostęp online: https://visitgdansk.com/download/2018-05/3149.pdf [odczyt: 7 grudnia 2018]

http://regservtd.uprp.pl/register/advancedSearch?lng=de. http://regservtd.uprp.pl/register/application?number=Z.379816;

https://twitter.com/klubzak [odczyt: 12.12.2018r].

https://www.tvp.info/8457456/gif-bfg-gis-czyli-polacy-nie-wiedza-co-to-jest.

Klub Żak, nas [dok. elektr.], dostęp online: https://klubzak.com.pl/o-nas/o-klubie-zak.html [odczyt:14.12.2018].

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Miasta Gdańska [dok. elektr.], dostęp online: https://www.gdansk.pl/download/2018-01/102148.pdf [odczyt: 08.12.2018].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.