»Teatr jest instytucją feudalną«. Kryzysy wizerunkowe w polskich teatrach instytucjonalnych

Magdalena Pałka

Abstrakt
„Theatre is a Feudal Institution”. Image Crises in Polish Institutional Theatre
 

In publications of recent years, embedded in the discipline of management studies and regarding the issue of image, it is pointed out that one of the most frequent mistakes of modern organizations is the lack of coherence between communicated values and everyday practice. In the article, I propose to look at image crises in polish institutional theatres (those caused by phenomenon mentioned above), in a way that recognizes and appreciates their positive aspects. They can be treated as „tools” that inspire system change. On the examples from recent years, I argue that the vast majority of image crises in art institutions are caused by the lack of coherence between the declarative sphere (mainly shaped by artistic program of institution) and intra-institutional practice. I also show that thought on the discussed subject matter has developed in art thanks to the evolution of the concept of criticism and critical attitude, and not, as one would suppose, in relation to the achievements of management studies. I will also discuss the determinants of contemporary institutional critique, in which the thought on relations between the declarative sphere and practice develops, and which affects the perception of the crisis itself.

Słowa kluczowe: wizerunek, polski teatr, krytyka instytucjonalna, krytyka, kryzys wizerunkowy, image, polish theatre, institutional critique, critique, image crisis
References

Babacz K. (2014), Teatr Nowy ogłasza, że nie lubi wielkich reklam… na wielkiej reklamie. Hipokryzja czy prowokacja?, [dok. elektr.], dostęp online: https://gloswielkopolski.pl/teatr-nowy-oglasza-ze-nie-lubi-wielkich-reklam-na-wielkiej-reklamie-hipokryzja-czy-prowokacja/ar/3314608 [odczyt: 3 grudnia 2018]

Bombiak E. (2015), Wizerunek – kluczowy element postrzegania przedsiębiorstwa, [w:] K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, A. Nowogródzka, A. (red.), Współczesny marketing logistyka – innowacyjne rozwiązaniaSiedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, s. 93–104.

Foucault M. (1997), What is critique?, [w:] idem, The Politics of TruthLos Angeles: Semiotext(e).

Galas-Kosil A., Olkusz P. (2016), Struktury (i) estetyki. Wprowadzenie, [w:] A. Galas-Kosil, P. Olkusz, Struktura teatru struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia wybranych krajach europejskich. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, s. 8–14.

Keil M. (2017a), Kto was tu wpuścił, teatralne prowokatorki?, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.zorkawollny.net/OFELIE/index.php/pl/marta-keil-kto-was-tu-wpuscil-teatralne-prowokatorki/ [odczyt: 5 grudnia 2018].

Keil M. (2017b), Do kogo należy teatr? tym, do czego może nam się dzisiaj przydać krytyka instytucjonalna, „Dialog”, nr 11 (732), [dok. elektr.], dostęp online: http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/do-kogo-nalezy-teatr-o-tym-do-czego-moze-nam-sie-dzisiaj-przydac-krytyka-instytucjonalna [odczyt: 5 grudnia 2018].

Kunst B. (2016) Artysta pracy: pokrewieństwach sztuki kapitalizmu, tłum. P. Sobaś-
-Mikołajczyk, Warszawa – Lublin: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego & Konfrontacje Teatralne Centrum Kultury Lublinie.

Kurs T. (2018), Razem atakuje dyrektora teatru. „Jest jak książę”, [dok. elektr.], dostęp online: http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,23163683,razem-atakuje-dyrektora-teatru-jak-ksiaze-na-lennie.html [odczyt: 20 grudnia 2018].

Lemke T. (2010), Foucault, rządomyślność, krytyka, [dok. elektr.], dostęp online: http://recyklingidei.pl/lemke-foucault-rzadomyslnosc-krytyka [odczyt: 16 grudnia 2018].

Mościcki P. (2008), Polityka teatru. Eseje sztuce angażującej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Mrozek W. (2018a), Teatr po wyborach – folwark się chwieje?, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/264758.html [odczyt: 19 grudnia 2018].

Mrozek W. (2018b), TR Warszawa wpadał długi nie płacił pracownikom na czas. Czy teraz wyjdzie na prostą?, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/264365.html?josso_assertion_id=5D2EB91B700190BC [odczyt: 19 grudnia 2018]

OZZ Inicjatywa Pracownicza (2016), dostęp online: http://www.ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/2150-teatr-w-sluzbie-korporacji-za-30-czytnikow [odczyt: 6 grudnia 2018].

Raunig G. (2006), Praktyki instytuujące. Uciekanie, instytuowanie, przekształcanie, [dok. elektr.], dostęp online: http://eipcp.net/transversal/0106/raunig/pl/print [odczyt: 6 grudnia 2018].

Rogoff I. (2006), Smuggling – An Embodied Crtiticality, [dok. elektr.], dostęp online: www.eipcp.net/dlfiles/rogoff-smuggling [odczyt: 19 grudnia 2018].

Sikora P. (2015), Krytyka instytucjonalna Polsce latach 2000-2010, Wrocław: BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej.

Sułkowski K. (2017), Co wykazał audyt TR Warszawa? Wpływy biletów przeszacowane milion złotych, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/252426.html?josso_assertion_id=3C2EE27CC86CF0A6 [odczyt: 6 grudnia 2018].

TVN 24, strona internetowa (2014), Teatr nowy zrezygnuje kontrowersyjnej reklamy, dostęp online: https://www.tvn24.pl/poznan,43/teatr-nowy-rezygnuje-z-kontrowersyjnej-reklamy,403053.html [odczyt: 19 grudnia 2018].

Ujma M. (2013), Krytyka instytucjonalna, [dok. elektr.], dostęp online: http://magdalena-ujma.blogspot.com/2013/01/krytyka-instytucjonalna.html?m=1 [odczyt: 6 grudnia 2018].

Waszkiewicz-Raviv A., 2011, Tożsamość wizerunek. Kim jesteśmy, jak nas widzą?, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/323640165_Tozsamosc_a_wizerunek_Kim_jestesmy_a_jak_nas_widza_Wizerunek_organizacji_Teoria_i_praktyka_badania_wizerunku_uczelni [odczyt: 20 lutego 2019].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.