Recenzja książki: Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”

Jarosław Klaś

Abstrakt

Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”

Marcin Bańdo, Łukasz Gaweł, Patrycja Król, Iwona Parzyńska, Filip Skowron, Agnieszka Szostak (redakcja naukowa), Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019, 192 ss., ISBN: 978-83-65644-57-2

References

Publikacje

Kisilowska M. (2005), Obserwatorium kultury jako ośrodek zarządzania wiedzą, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Krajewski M. (2012), Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współczni następcy, [w:] Kędziora M., Nowak W., Ryczek J. (red.), Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Specznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 79–91.

Plebańczyk K. (2010), Obserwatorium kultury idee, pomysły, możliwości, Zarządzanie w Kulturze, nr 11, s. 31–44.

 

Raporty badawcze

Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury. Raport z badania (2018), Gdsk: Instytut Kultury Miejskiej, Danae, Realizacja.

Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury. Raport z badania ilościowego (2016), Warszawa: Kantar Millward Brown.

Raport końcowy z badania sektora kultury Krakowska kultura stan obecny i perspektywy rozwoju(2015), Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o.

Uczestnictwo Polaków w wydarzeniach kulturalnych (2019), Warszawa: Kantar.

 

Netografia

Badanie Publiczności Krakowskich Instytucji Kultury, www.badania.kultura.uj.edu.pl [odczyt: 18.07.2019].

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury Sieć Badawcza, www.ozkultura.pl [odczyt: 18.07.2019]. Konferencja Badania publiczności w instytucjach kultury, www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja [odczyt: 18.07.2019].

Mopolskie  Obserwatorium  Kultury, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/category/malopolskie-obserwatorium-kultury/ [odczyt: 18.07.2019].

Mazowieckie Obserwatorium Kultury, http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/  [odczyt: 18.07.2019].

Obserwatorium, https://rik.katowice.pl/obserwatorium/ [odczyt: 18.07.2019].

Obserwatorium kultury, http://ikm.gda.pl/projekt/obserwatorium-kultury/ [odczyt: 18.07.2019]. Ośrodek Statystyki Kultury ównego Urzędu Statystycznego, https://krakow.stat.gov.pl/os-

rodki/osrodek-statystyki-kultury-987/ [odczyt: 18.07.2019].

Programy Ministra, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php [odczyt: 18.07.2019].

Regionalne Obserwatorium Kultury, http://soclab.org.pl/regionalne-obserwatorium-kultury/ [odczyt: 18.07.2019].

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, http://rok.amu.edu.pl [odczyt: 18.07.2019].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.