Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk

Beata Nessel-Łukasik

Abstrakt

Local Community in a Museum – Scientific Research and Everyday Practice

Visitors in a museum are also people who live nearby. Keeping in mind the all-over-Poland research conducted by NIMOZ. The research done in Sulejówek is the example of widening the social range of influence of Polish museums and creation of new actions. Why did these aspects become a part of the creation process of the museum? For which reasons did the relation between the museum and the local community become a part of work of the museum employees and the team responsible for generating the strategy of the new institution? Was it because of the specific features of a given museum or was there a different ground? Putting together the results of two different research processes allowed to identify a number of reasons that determined the creation of a bond between the local community and the museum. It became the subject of a Poland-wide research and the experiment conducted by the Jozef Piłsudski Museum in Sulejówek.

Słowa kluczowe: museum, strategy, audience research, local community, participation / muzeum, strategia, badania publiczności, społeczność lokalna, partycypacja
References

31st  General Assembly of ICOM, http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/02/ICOMItalia.MuseiePaesaggiCulturali.Risoluzionefinaleinglese.
Documenti.9luglio.2016.
pdf [odczyt: 26.05.2019].

Banaś A., Janus A. (red.) (2015), Laboratorium muzeum. Speczność, Warszawa: Muzeum Warszawy.

Barska K. (2013), Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków: Attyka.

Czerner A., Nieroba E. (2017), Na styku historii i codzienności. Speczność lokalna wobec miejsca pamci, Opole: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.

Folga-Januszewska D. (2008), Muzea w Polsce. 1998–2008, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S. (2013), Lokalne muzeum w globalnym świe- cie. Poradnik praktyczny, Kraków: Mopolski Instytut Kultury, http://e-sklep.mik.krakow. pl/ebooks/lokalne_muzeum_w_globalnym_swiecie.pdf [odczyt: 26.05.2019].

Janaszak M. (2018), Sprawozdanie z I dorocznej Konferencji Stowarzyszenia muzealników polskich Miejsca nie miejsca? Muzea wobec zmian specznych, 7–9 marca 2018, Muzeum Śląskie w Katowicach, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej 2018, nr 5, s. 313–316, http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2019/01/02_07_M-Janaszak_Sprawozdanie-z-I-dorocznej.pdf [odczyt: 26.05.2019].

Kocikowski M., Och M, Różycka M. (2018), Badanie wśród osób odwiedzających wystawę Wielość rzeczywistości zrealizowaną przez Muzeum Józefa Psudskiego, https://muzeum-pilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/02/Wielość-Rzeczywistości-RAPORT.pdf [odczyt: 31.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2017), Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe, Raport, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, https://www.nimoz.pl/files/articles/187/Raport%20Publiczność%20muzeów%20w%20Polsce%
202017.
pdf [odczyt: 26.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2018), Muzeum w speczności lokalnej. Raport, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, https://nimoz.pl/files/articles/212/Raport%20Publiczność%20muzeów%20w%20
Polsce%202018.pdf [odczyt: 26.05.2019].

Lokalne Pomysły Muzealne, Muzeum Łazienki Królewskie, strona internetowa, https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/lokalne-pomysly-muzealne [odczyt: 26.05.2019].

Lord G.D. (2000), How Museums Build Communities, Muse, Vol. XVII (4), s. 40–43.

Nieroba E., Cymbrowski B. (red.) (2016a), Sfera publiczna przestrz muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, Opole: Uniwersytet Opolski.

Nieroba E., Cymbrowski B. (2016b), Konstruowanie sfery publicznej w muzeum. Wprowadzenie, [w:] Sfera publiczna przestrz muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, Opole: Uniwersytet Opolski, s. 7–18.

Murzyn-Kupisz M. (2010), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Przyad podkrakowskich Niepomic, Zeszyty Naukowe, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 835, s. 67–91.

Murzyn-Kupisz M. (2014), Speczno-ekonomiczne oddziywanie muzeów, Zarządzanie Publiczne, nr 2 (28), s. 49–62.

Murzyn-Kupisz M., Dziek J. (2014), Muzea a budowanie kapitału specznego w środowisku lokalnym, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, t. V, s. 19–40.

Murzyn-Kupisz M., Dziek J. (2015), Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity: Potential and Challenges in the Post-Socialist Context, [w:] S. Warren, P. Jones (red.), Creative Economies, Creative Communities. Rethinking Place, Policy and Practice, Ashgate: Farnham, s. 145–169.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, strona internetowa, https://www.wilanow-palac.pl/planowanie_muzeum_w_otoczeniu_sprawozdanie_z_miedzynarodowego_seminarium.html [odczyt: 26.05.2019].

Oldenburg R. (1999), The Great Good Place, New York: Da Capo Press.

Poprawski M., Brzezińska A.W., Chojnacki M., Lansberg P., Kieliszewski P., Firych P., Brodniewicz M., Jakubowska A., Kędzierska R., Zielińska K. (2016), Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce. Raport z projektu. Poznań: Związek Miast Polskich.

Silverman L.H. (2010), The Social Works of Museums, New York: Routledge.

Simon N. (2010), The Participatory Museum, Santa Cruce: Museum 2.0.

Szostakowska A., Pogoda A. (2016), Ewaluacja projektu W muzeum wszystko wolno”. Raport, Warszawa: Ośrodek Ewaluacji.

Talaga-Nowcka A. (2018), Jak to widzisz, https://www.e-kalejdoskop.pl/sztuka-a216/jak-to-widzisz-r7732 [odczyt: 26.05.2019].

Vergo P. (1989), The New Museology, London: Reaction Books.

Wysocki M. (red.) (2015), I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.