Badanie publiczności jako integralny element tworzenia ekspozycji czasowej. Wystawy Teens Love Design i Rzeczy kultowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Izabela Franckiewicz-Olczak,

Anna Grunwald

Abstrakt

Audience Research as an Integral Element of Creating a Temporary Exhibition. Teens Love Design and Iconic Things – the National Ethnographic Museum’s Exhibitions

The aim of the article is to focus on, connected with democratization, culture’ s changes. These changes entail modification of culture research. On that theoretical base the Teens Love Design and Iconic Things projects conduct by National Ethnographic Museum are presented. The research in these projects help to work out the shape of the temporary exhibitions.

Słowa kluczowe: badania publiczności, badania kultury, Teens Love Design, Rzeczy kultowe, demokratyzacja kultury / audience research, culture research, Iconic Things, democratisation of culture
References

Bokszański Z. (2012), Antoniny Kłoskowskiej teoria i socjologia kultury, „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, s. 47–54.

Czyżewski M., Marynowicz-Hetka E., Woroniecka G. red. (2013), Pedagogizacja życia społecznego, „Societas Communitas”, nr 2 (16), s. 178–189.

Franckiewicz-Olczak I. (2016), Sztuka interaktywna, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Franckiewicz-Olczak I. (2017), Nowe media w muzeum. Demokratyzacja kultury a unifikacja muzeów i aktywizacja odbiorców, „Studia Sociologica”, IX, vol. 1, s. 106–114.

Franczak K. (2013), „Uwiedzowienie” sztuki. Problem intelektualizacji współczesnych działań artystycznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 69–84.

Gans H.J. (1974), Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, New York: Basic Books.

Horkheimer M., Adorno Th.W. (2010), Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, tłum. M.J. Siemek, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kłoskowska A. (1976), Potoczny odbiór literatury na przykładzie utworów Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” nr 67 (1), s. 65–91.

Kłoskowska A. (2005), Kultura masowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mannheim K. (1956), Essays on the Sociology of Culture, London: Routledge and Kegan Paul.

Ortega y Gasset J. (2016), Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Zakrzewo: Replika.

Ossowski S. (1967), Konflikty niewspółmiernych skal wartości, [w:] S. Ossowski, Dzieła, t. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Question Mark (2017), Teens Love Design – raport z warsztatów, Łódź: Biuro Badań Społecznych Question Mark.

Question Mark (2018), Rzeczy kultowe – raport z badań, Łódź: Biuro Badań Społecznych Question Mark.

Swingewood A. (1977), The Myth of Mass Culture, London: The Macmillan Publishers.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.