Strategie marketingowe w muzeach

Łukasz Gaweł

Abstrakt

Marketing Strategies in Museums

Many Polish museums have yet to discover and claim their position in the broader social context. All too often, their activity is in no way related to the needs, expectations, and aspirations of the visitors. This state of affairs is caused first and foremost by the attitude of suspicious aversion towards marketing strategies, with the latter being perceived as an element of a market-driven game characteristic to the business sector which, in turn, is commonly associated with dishonesty and objectives standing in stark contrast to public cultural institutions’ mission. This article delineates the actual significance of marketing strategy in museums by presenting the effects of their lacking in interest in own auditoriums’ needs.

*Niniejszy artykuł jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją tekstu drukowanego w: Ł. Gaweł, F. Skowron, A. Szostak, Raport z projektu badawczego „Krakowski Odbiorca Kultury”, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019.

Słowa kluczowe: muzeum, strategie marketingowe, audytorium, marketing w muzeach / museum, marketing strategies, auditorium, marketing in museums
References

Publikacje

Black G. (2012), Transforming Museums in the Twenty-First Century, London–New York: Routledge.

Burkiewicz Ł (2014), Marketing w kulturze. Ukierunkowanie na rynek czy na produkt, „Perspektywy Kultury” nr 2. s. 161–173.

Czy kultura musi bać się słowa konkurencja? „Dziennik Polski”, 21.01.2014, https://dziennikpolski24.pl/czy-kultura-musi-bac-sie-slowa-konkurencja/ar/3304276/5 [odczyt: 5.02.2019].

Gaweł Ł. (2012), Kreowanie wizerunku, budowanie relacji. Przyczynek do zarządzania muzeum, [w:] A. Kowalska (red.), Muzeum w świetle reflektorów, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 96–102.

Gaweł Ł. (2018), Zaginiony świat – edukacja muzealna jako kluczowy komponent procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym, [w:] Ł. Gaweł, M. Kostera (red.), Etnografie instytucji

dziedzictwa kulturowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17–31.

Jedlewska B. (2006), Marketing w działalności podmiotów kultury – aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 7, s. 95–106.

Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kaleta K. (2003), Marketing kultury i jego specyfika, „Marketing i Rynek”, nr 10, s. 14–20.

Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.I. (2008), Museum Marketing & Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, San Francisco: Jossey-Bass.

Kotler Ph., Lee N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Lord G.D., Lord B. (2009), The Manual of Museum Management, Lanham–New York–Toronto–Plymuth: AltaMira Press.

Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo, Aletheia, Warszawa.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2011), Rola marketingu w rozwoju usług kulturalnych, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 18, s. 75–85.

Misiak J. (2014), Muzeum jako organizacja usługowa, [w:] M. Szeląg (red.), Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Cz. 1, seria „Muzeologia”, t. 8, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, s. 8–18.

Piontek A. (2017), Museum und Partizipation: Theorie und Praxis kooperativer Ausstelungsprojekte und Beteiligungsangebote, Bielefeld: Transcript Verlag.

Rottermund A. (2015), Muzea – perspektywy, „Muzealnictwo”, nr 56, s. 3–15.

Smoleń T. (2006), Produkt kultury – charakterystyka marketingowa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 720, s. 87–100.

Węglarska K. (2013), Marketing jako „przyszłość” kultury, „Acta Humana”, nr 1, s. 138–152.

Zdebska-Schmidt J., My –Wy – Dom kultury w kontekście tworzących go ludzi, https://inspiro.org/2017/05/14/my-wy/ [odczyt: 23.02.2019].

Netografia

http://antybowling.bibel.pl/pakiet.php [odczyt: 20.02.2020].

http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Community-Engagement-Strategy-2015-20-1.pdf [odczyt: 20.02.2020].

https://www.mnw.art.pl/wizyta/a-ty-co-zobaczysz/ambasadorzy/ [odczyt: 20.02.2020].

https://www.youtube.com/watch?v=tllTKgFiFE4&list=PLqfyjXfxSQ5uwtWQJ6BXUjbarcjeUNafG [odczyt: 20.02.2020].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.