Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

Joanna Macalik

Abstrakt

Marketing Communication of Polish Museums in the Opinion of Their Audience – Conclusions from Empirical Research

The aim of the article is to present the results of qualitative and quantitative research of the museum audience on the subject of marketing communication implemented by these institutions. The research was carried out using the focus group interview method (FGI) and the online direct interview method (CAWI). As part of the research, it was determined, among others, what are the main sources of information about the museum’s offer, what marketing communication activities of these institutions can be considered the most effective and what communication channels are preferred by the public. It was also determined what factors have the greatest impact on the audience’s loyalty towards the museum.

 

* Niniejszy artykuł stanowi poprawiony fragment niepublikowanej rozprawy doktorskiej autorki, pt. Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności muzeów (promotor: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, promotor pomocniczy: dr Anetta Pukas), obronionej w czerwcu 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu [Macalik 2018]. Rękopis dostępny jest w Bibliotece Głównej Uniwersytetu.

Słowa kluczowe: muzeum, publiczność, komunikacja marketingowa, badania odbiorców / museum, audience, marketing communication, audience research
References

Dierking L.D. (1989), The Family Museum Experience: Implications from Research, „Journal of Museum Education”, Vol. 14 (2), s. 9–11.

Falk J.H., Dierking L.D. (2013), Museum Experience Revisited, London–New York: Routledge.

Gaweł Ł., Skowron F., Szostak A. (2019), Krakowski odbiorca kultury. Raport z projektu badawczego, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Gilman B.I. (1916), Museum Fatigue, „The Scientific Monthly”, Vol. 2 (1), s. 62–74.

Gurian E.H. (2006), Civilizing the Museum: The Collected Works of Elain Heumann Gurian, London: Routledge.

Heckathorn D.D. (1997), Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden Populations, „Social Problems”, Vol. 44 (2), s. 174–199.

Hood M.G. (1983), Staying Away: Why People Choose Not to Visit Museums, „Museum News”, Vol. 61 (4), s. 50–57.

Hood M.G. (1991), Significant Issues in Museum Audience Research, Columbus, OH: Hood Associates.

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2017), Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport 2017, https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow/publicznosc-muzeow-w-polsce-badania-pilotazowe-raport-2017.html [odczyt: 31.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2018), Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport 2018. Narodowy Instytut Ochrony Dziedzictwa i Zbiorów, https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow/publicznosc-muzeow-w-polsce-badania-pilotazowe-raport-2018.html [odczyt: 31.05.2019].

Loomis R.J. (1987), Museum Visitor Evaluation: New Tool for Management, Nashville: American Association for State and Local History.

Macalik J. (2018), Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności muzeów (niepublikowana rozprawa doktorska, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Macalik J., Pluta-Olearnik M. (2017), Publiczność muzealna w świetle badań marketingowych – od frekwencji do satysfakcji klienta, „Handel Wewnętrzny”, nr 2 (367), s. 259–269.

Martin A. (2007), The Impact of Free Entry to Museums, [w:] A. Sandell, R.R. Janes (red.), Museum Management and Marketing, New York: Routledge, s. 406–415.

Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.I. (2008), Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, San Francisco: Jossey-Bass.

O’Regan T., Balnaves M., Sternberg J. (2002), Mobilising the Audiences, Queensland: University of Queensland Press.

Patton M. (1985), Quality in Qualitative Research: Methodological Principles and Recent Developments, „Journal of the American Educational Research Association”, s. 1–7.

Reussner E.M. (2003), Strategic Management for Visitor-Oriented Museums, „International Journal of Cultural Policy”, 9 (1), s. 95–108.

Robinson E.S. (1979), Exit the Typical Museum Visitor, „Journal of Adult Education”, 3 (4), s. 418–423.

Screven C.G. (1974), The Measurement and Facilitation of Learning in the Museum Environment: An Experimental Analysis, Waszyngton: Smithsonian Press.

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Smoleń T. (2010), Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 169–175.

Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Śląsk.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.