Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. VII–IX
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.001.12035

Epizod konstruktywny. Fundusz Rozwoju Kultury 1983–1990

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 1-17
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.002.12036

Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” w latach 2011–2020

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 19-37
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.003.12037

Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 39-50
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.004.12038

Artyści też muszą jeść. Możliwości podjęcia działalności kulturalnej całkowicie non profit

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 51-63
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.005.12039

Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 65-85
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.006.12040

Recenzje

Recenzja książki: Barbara Czarniawska, Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, 214 ss., ISBN: 978-83-65766-20-5

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 87-89
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.007.12041