Recenzja książki: Barbara Czarniawska, Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, 214 ss., ISBN: 978-83-65766-20-5

Michał Zawadzki

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.