Paradygmat arystotelesowski w zarządzaniu teatrem – casus Macieja Nowaka

Małgorzata Budzowska

Abstrakt

The Aristotelian Paradigm in Theatre Management – a Case Study of Maciej Nowak

Models of theatre management in Poland are a widely discussed issue, given the fact that no satisfactory role model of a theatre leader and manager has yet been developed. This paper proposes a critical view of one of the most famous directorial tenures in Polish theatre, i.e. the management of Maciej Nowak at the Wybrzeże Theatre in Gdańsk (2000–2006). In this context, it aims to identify the most urgent problems related to theatre management and to answer the question of how they can be prevented. Maciej Nowak’s managerial practices are analysed in the context of the management paradigms developed by Peter Bendixen [2008] and in relation to the three-part (artist–priest–manager) leadership model proposed by Mary Jo Hatch, Monika Kostera, and Andrzej K. Koźmiński [2010].

Słowa kluczowe: paradygmaty zarządcze, zarządzanie teatrem, Maciej Nowak, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, management paradigms, theatre management, Wybrzeże Theatre in Gdańsk
References

Arystoteles (1988), O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bendixen P. (2008), O filozoficznych fundamentach teorii zarządzania kulturą, „Culture Management / Zarządzanie Kulturą”, t. 1, s. 219–226.

Berlińska A. (2005), Nowak odchodzi, „Ozon”, nr 11, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/14099.html?josso_assertion_id=19A2D565AF1139E1 [odczyt: 12.11.2019].

Ciechowicz J. (2019), Teatr dla ludzi (w przestrzeniach niekonwencjonalnych), [w:] J. Puzyna-Chojka, K. Kręglewska, B. Świąder-Puchowska (red.), Teatr Wybrzeże w latach 1996–2016, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 125–133.

Dobrowolski P. (2018), Spłacam swój dług. Wywiad Piotra Dobrowolskiego z Maciejem Nowakiem, teatralny.pl, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/15875.html [2.12.2019].

Drewniak Ł. (2005), Obywatel Nowak, „Foyer”, nr 15, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/15830.html [odczyt: 25.10.2019].

Gulda P., Baran M., Sowula S. (2005), Trzy odsłony sprawy Nowaka, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto”, nr 158, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/14379.html [odczyt: 25.10.2019].

Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jarmułowicz M. (2019), W pogoni za prawdą. Szybki Teatr Miejski, [w:] J. Puzyna-Chojka, K. Kręglewska, B. Świąder-Puchowska (red.), Teatr Wybrzeże w latach 1996–2016, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 134–150.

Kasza J. (2017), Zarządzanie kulturą a hegemonia dyskursu ekonomicznego – analiza przypadku: Teatr Studio w Warszawie, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 18, z. 3, s. 443–466.

Kouzes J.M., Posner B.Z. (2010), Przywództwo i jego wyzwania, tłum. A.E. Chudzio, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łysiński J. (2012), Paradygmaty współczesnego zarządzania kulturą w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 20, nr 1, s. 99–111.

Maciąg R. (2008), Spektakl teatralny jako przedmiot zarządzania: konsekwencje teoretycznych sporów w interpretacji statusu ontologicznego postaci teatralnej i przedstawienia teatralnego dla konstrukcji modelu organizacyjnego teatru Giepa Hagoorta, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 9, s. 43–57.

Mrówka R. (2010), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Warszawa: Wolters Kluwer business.

Nowak M. (2004), My, czyli nowy teatr, „Notatnik Teatralny”, nr 36, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/8314.html [odczyt: 25.11.2019].

Nowak M. (2005), List otwarty dyrektora Teatru Wybrzeże, e-teatr.pl, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/14100.html [odczyt: 15.11.2019].

Palmer R.E. (2010), Przywództwo doskonałe, tłum. D. Wąsik, Warszawa: Wolters Kluwer business.

Platon (1958), Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Puzyna-Chojka J. (2019), Trans/formacja. Teatr Wybrzeże na tle przemian strukturalnych i estetycznych przełomu wieków” [w:] J. Puzyna-Chojka, K. Kręglewska, B. Świąder-Puchowska (red.), Teatr Wybrzeże w latach 1996–2016, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 58–77.

Rakowiecki J. (2005), Niezwykła, ale prawdziwa historia Macieja Nowaka, artysty teatralnego, „Foyer”, nr 15, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/15875.html [odczyt: 10.10.2019].

Szulborska-Łukaszewicz J. (2016), Trends in Cultural Policy and Culture Management in Poland (1989−2014) (II), „Zarządzanie w Kulturze”, t. 17, z. 2, s. 107–124.

Święcicka O. (2015), Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem, Wołowiec: Czarne.

Trzeciak H. (2011), Ekonomika teatru, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.