Menedżer, artysta, kapłan… o dyrekcji Jacka Głomba w Legnicy

Kama Pawlicka

Abstrakt

Manager, Artist, Priest… On the Management of Jacek Głomb in Legnica

A theatre is where the audience meets the art, a place of culture, but also an organisation typically managed by a strong artist-leader. This organisation, along with its management, have already been examined and discussed from many different angles. In their book The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Mary Jo Hatch, Monika Kostera, and Andrzej K. Koźmiński deliberate management from the perspective of a theatrical metaphor. By analysing reality through a theatrical interpretation, it is possible to look at the life of the organisation as a closed system with its elements closely intertwined and participating in various types of interactions. In this paper, the observations made by the three researchers will be used to analyse the management tenure of Jacek Głomb at the Helena Modrzejewska Theatre in Legnica. 

Słowa kluczowe: Teatr w Legnicy, dyrektor, menedżer teatru, artysta teatralny, kapłan, Theatre in Legnica, director, theatre manager, artist, priest
References

Dąbrowski S. (red.) (1998), Legnica. Zarys monografii miasta, Wrocław: Wydawnictwo Silesia.

Encyklopedia PWN (2020), hasło: rola społeczna, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rola-spoleczna;3968539.html [odczyt: 27.03.2020].

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. P. Śpiewak, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne PWE.

Jantura P. (2014), Teatr jest dla widzów, a nie dla polityków, http://gazeta.teatr.legnica.pl/2-artykuy/akt-artykuly/6071-lca-pl-jacek-g%C5%82omb-w-dwudziest%C4%85-rocznic%C4%99 [odczyt: 21.04.2020].

Knychalska K. (2014), „Projekt Legnica” może istnieć w nieskończoność, „Nietak!t”, nr 18, s. 17–23.

Kopka K. (2018), Dwadzieścia lat, [w:] Subiektywna historia legnickiego teatru, Legnica: Teatr im. H. Modrzejewskiej.

Kostera M. (2003), Antropologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kowalska J. (2018a), Idiom legnicki, „Dialog”, nr 4, http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/idiom-legnicki [odczyt: 10.01.2020].

Kowalska J. (2018b), Droga nigdy się nie kończy, „Dialog”, nr 4, http://www.dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/droga-nigdy-sie-nie-konczy [odczyt: 15.01.2020].

Lampart A. (2019), Dotacje dla legnickiego teatru, https://wroclaw.tvp.pl/41262567/dotacja-dla-legnickiego-teatru [odczyt: 19.04.2020].

Lampart A. (2020), Teatr Modrzejewskiej w Legnicy zainauguruje nowy sezon artystyczny w połowie sierpnia, https://wroclaw.tvp.pl/48271293/teatr-modrzejewskiej-w-legnicy-zainauguruje-nowy-sezon-artystyczny-w-polowie-sierpnia [odczyt: 5.06.2020].

List ludzi teatru „Teatr nie jest produktem/ widz nie jest klientem” (2012), http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/136030.html [odczyt: 2.02.2020].

Olkusz P., Sieradzki J. (2018), Pogoda na jutro, wspólne zaciekawienie światem, http://www.dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogoda-na-jutro-wspolne-zaciekawienie-swiatem [odczyt: 2.02.2020].

Pawlicka K. (2015), wywiady z dyr. Głombem, przeprowadzone podczas pracy nad rozprawą doktorską.

Piekarska M. (2012a), Dramatem strzelają w wicemarszałka Mołonia, https://www.google.com/search?q=Dramatem+strzelaj%C4%85+w+wicemarsza%C5%82ka+Mo%C5%82onia&rlz=1C1GCEU
_plPL854PL855&oq=Dramatem+strzelaj%C4%85+w+wicemarsza%C5%82ka+Mo%C5%82
onia&aqs=chrome..
69i57.3693j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [odczyt: 7.02.2020].

Piekarska M. (2018b), …po czterdziestu latach, [w:] Subiektywna historia legnickiego teatru, Legnica: Teatr im. H. Modrzejewskiej, s. 140–160.

Stefanik D. (2020), Legnicki teatr organizuje ogólnopolski konkurs dla młodych reżyserów, http://gazeta.teatr.legnica.pl/2-artykuy/akt-artykuly/9538-tulegnica-pl-og%C3%B3lnopolski-konkurs-dla-m%C5%82odych-re%C5%BCyser%C3%B3w [odczyt: 29.03.2020].

Szacki J. (1981), Słowo wstępne, [w:] E. Goffmana, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. P. Śpiewak, Warszawa: PIW, s. 5–24.

Szekspir W. (1976), Hamlet, tłum. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, strona internetowa, https://www.teatr.legnica.pl/ [odczyt: 10.01.2020].

Urbański R. (2010), Historia Teatru im. H. Modrzejewskiej, https://teatr.legnica.pl/teatr/historia [odczyt: 2.02.2020].

Wakar J. (2015), Fragment większej całości, „Teatr”, nr 6, http://www.teatr-pismo.pl/czytelnia/1147/fragment_wiekszej_calosci/ [odczyt: 29.03.2020].

Żurawiński G. (2015a), Legnica. Ministerialne wsparcie dla Teatru Modrzejewskiej, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/197185.html [odczyt: 28.03.2020].

Żurawiński G. (2015b), Legnica. Maraton Teatru Opowieści u Modrzejewskiej, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/200127.html [odczyt: 29.03.2020].

Żurawiński G. (2019c), Legnica. Startuje projekt Teatr, którego sceną jest miasto, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/279582.html [odczyt: 29.03.2020].

Żurawiński G. (2019d), Legnica. Startuje Art. Cafe Modjeska, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/271298.html [odczyt: 29.03.2020].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.