Zarządzanie w Kulturze,2020, Tom 21, Numer 3

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru : prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Kultury oraz Instytutu Przedsiębiorczości.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. VII–VIII
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.017.12677

Część 1 Zarządzanie w turystyce

Coopetition as a New Form of Managing the Tourist Offer on the Polish-German Border

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 205–218
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.018.12678

Motivation in Cultural Tourism: The Case of the Traditional and Regional Food Products of West Pomerania

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 219–237
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.019.12679

Organizational Culture in the Management of Tourist Companies

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 239–251
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.020.12680

Część 2 Kształcenie menedżerów kultury

Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 253–273
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.021.12681

Cześć 3 Recenzje

Teatrologia przeczuć i mimowolnych skojarzeń

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 275–283
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.022.12682

W organizacyjnym imaginarium. Recenzja książki The Imagined Organization: Spaces, Dreams, Places autorstwa Moniki Kostery

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 285–288
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.023.12683