W organizacyjnym imaginarium. Recenzja książki: Monika Kostera „The Imagined Organization: Spaces, Dreams, Places”

Anna Góral

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.