W organizacyjnym imaginarium. Recenzja książki The Imagined Organization: Spaces, Dreams, Places autorstwa Moniki Kostery

Anna Góral

Abstrakt
References

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kostera M. (red.) (2013), Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, Warszawa: Sedno.

Mir R., Mir A. (2002), The Organizational Imagination: From Paradigm Wars to Praxis, „Organizational Research Methods”, Vol. 5, Iss. 1.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.