Teatrologia przeczuć i mimowolnych skojarzeń

Krzysztof Pleśniarowicz

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.