Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą

Łukasz Gaweł,

Agnieszka Konior,

Weronika Pokojska

Abstrakt

The Education of Culture Managers: The Example of the Postgraduate Program in Cultural Management at the Jagiellonian University

The aim of this article is the presentation of the results of an evaluation of the postgraduate program in Cultural Management at the Jagiellonian University in 2010–2019. The introductory part of the text presents the circumstances of the emergence of the program and its later development. The evaluation itself is based on three elements: an analysis of the students’ profile, an alumni career survey, and an analysis of the environment. The collected data have been supplemented with information obtained from interviews with students.

Słowa kluczowe: menedżer kultury, badanie losów absolwentów, studia podyplomowe, zarządzanie kulturą, Uniwersytet Jagielloński / cultural manager, monitoring the careers of alumni, postgraduate studies, culture management, the Jagiellonian University
References

Aleksander T. (2015), Studia podyplomowe ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 9, s. 40–58.

Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury (2018), Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, https://ikm.gda.pl/2019/02/08/jaka-jest-publicznosc-gdanskich-instytucji-kultury [odczyt: 20.07.2020].

Gaweł Ł., Skowron F., Szostak A. (2019), Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Król M.B. (2010), Podyplomowe studia Zarządzania Kulturą w latach 1996–2010. Powstanie, przebieg, sylwetka absolwenta, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 11, s. 165–178.

Lendzion L. (2015), Studia podyplomowe jako element koncepcji „Livelong learning”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i zarządzanie”, nr 1200, z. 60, s. 107–119.

Orzechowski E. (2012), „Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem”. O zarządzaniu w kulturze i szkolnictwie wyższym, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Plebańczyk K. (2004), Studia podyplomowe – zarządzanie w kulturze [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł (red.), Arte et ratione. Dziesięć lat Szkoły Zarządzania Kulturą, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 214–233.

Skutnik J. (2016), Kompetencje kadr kultury – między użytecznością a mądrością, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 17, s. 229–245.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.