Praca dzieci w organizacjach kultury. Dwa oblicza cienia organizacyjnego 

Patrycja Mizera-Pęczek

Abstrakt

Work of children in arts organizations. Two faces of the organizational shadow

Children-artists participating in film, show and media projects are, just like adult artists, participants in human resource management processes (e.g. recruitment, evaluation, training or derecruitment). However, children do not have professional competences similar to those of adult members of an organization, and their professional development is determined by the decisions of managers of arts organizations. The aim of the article is to deepen the reflection on the situation of children working in arts organizations in the context of the relationship "a child in the shadow of an adult". In this article the shadow is the domination of adults, and the darkened space is the childhood of underage artists. The considerations lead to the conclusion that the work of children in arts organizations is a kind of challenge for adult members of the organizations.

Słowa kluczowe: praca dzieci, zatrudnienie dzieci, dzieci w organizacjach kultury, cień organizacyjny

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.