Praca dzieci w organizacjach kultury. Dwa oblicza cienia organizacyjnego

Patrycja Mizera-Pęczek

Abstrakt

Work of Children in Arts Organizations. Two Faces of the Organizational Shadow

Children-artists participating in film, show and media projects are, just like adult artists, participants in human resource management processes (e.g., recruitment, evaluation, training or derecruitment). However, children do not have professional competences similar to those of adult members of an organization, and their professional development is determined by the decisions of managers of arts organizations. The aim of the article is to deepen the reflection on the situation of children working in arts organizations in the context of the relationship “a child in the shadow of an adult”.

In this article the shadow is the domination of adults, and the darkened space is the childhood of underage artists. The considerations lead to the conclusion that the work of children in arts organizations is a kind of challenge for adult members of the organizations.

Słowa kluczowe: zatrudnienie dzieci, dzieci w organizacjach kultury, cień organizacyjny, child labour, children in arts organizations, organizational shadow
References

Batko R. (2016), Dialog i solidarność, [w:] M. Kostera, B. Nierenberg (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 93–106.

Bogunia B. (2015), Dziecko i dźwięki – od pierwszego krzyku do baby disco, czyli o wymiarach współczesnej kultury dziecięcej, „Glissando”, nr 27, s. 5–7.

Borek-Buchajczuk R. (2004), Nowe regulacje dotyczące wykonywania pracy przez dzieci, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6, s. 14–17.

Bowles M.L. (1991), The Organization Shadow, „Organization Studies”, Vol. 12, No. 3, s. 387–404.

Bydgoszcz. Teatr Kameralny ogłasza casting dla dzieci (2020), https://e-teatr.pl/bydgoszcz-teatrkameralny-oglasza-casting-dla-dzieci-a284774 [odczyt: 7.09.2020].

Casting dla dzieci! (2019), https://teatrnorwida.pl/wydarzenia/casting-dla-dzieci/ [odczyt: 7.09.2020].

Casting dla dzieci od 6 do 13 lat (2019), http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/casting-dla-dzieci-od-6-do-13-lat.html [odczyt: 7.09.2020].

Casting dla dzieci w Teatrze Muzycznym (2015), http://naszglospoznanski.pl/teatr-muzycznyorganizuje-casting/ [odczyt: 7.09.2020].

Casting do musicalu „Piotruś Pan” (2019), https://www.muzyczny.org/pl/teatr/aktualnosci/352-casting-do-musicalu-piotrus.html [odczyt: 7.09.2020].

Chambers N., Rehill J., Kashefpakdel E.T., Percy Ch. (2018), Drawing the Future. Exploring the Career Aspirations of Primary School Children from around the World, „Education and Employers”, https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2018/01/DrawingTheFuture.pdf [odczyt: 8.09.2020].

Ciecierska D. (2020), Festiwalowi rodzice a kariera dziecka, praca licencjacka, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ.

Filiod J., Kerlan A. (2014), La relation artiste/enfant entre asymétrie et égalité. Propos et regards d’artistes en résidence en milieu scolaire, „Revue des sciences de l’education”, Vol. 40, No. 3, s. 467–488.

Hopwood N., Jensen K. (2019), Shadow Organizing and Imitation: New Foci for Research, „Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal”, Vol. 15, No. 3, s. 197–214.

How to Help Your Child Prepare for an Audition, https://tophollywoodactingcoach.com/2012/01/help-your-child-prepare-audition/ [odczyt: 6.09.2020].

Kisida B., Bowen D.H. (2019), New Evidence of the Benefits of Arts Education, Brown Center Chalkboard, https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2019/02/12/new-evidence-of-the-benefits-of-arts-education/ [odczyt: 7.09.2020].

Koster J.B. (2014), Growing Artists: Teaching the Arts to Young Children, Stanford: Cengage Learning.

Loveland J., Loveland K., Lounsbury J., Dantas, D. (2016), A Portrait of the Artist as an Employee: The Impact of Personality on Career Satisfaction, „International Journal of Arts Management”, Vol. 19, No. 1, s. 4–15.

Mizera-Pęczek P. (2018), Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 52, t. 3, s. 101–110.

Mizera-Pęczek P. (2020), Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Ornacka K. (2013), Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Piorunek M. (2010), Dziecko wobec świata pracy i zawodów. Empiryczne przyczynki. Obraz fenomenu, „Studia Edukacyjne” nr 11, s. 139–155.

PIP, Praca dzieci w Polsce, https://warszawa.pip.gov.pl/pl/rolnictwo-inne/25048,praca-dzieci-w-polsce.html [odczyt: 2.09.2020].

Pop A.O., Filip-Csaba I. (2020), Artistic Training of the Opera Singer, the Foundation for a Successful Career, „Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series VIII, Performing Arts”, Vol. 13, No. 1, s. 145–154.

Puślecki D. (2009), Problem ochrony dzieci od wypadków przy pracy w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1 (5), s. 194–208.

Risinger H. (2017), 10 Things to Know about Raising a Child Actor, Huffpost, https://www.huffpost.com/entry/so-you-want-to-be-in-pictures_b_5949d48ae4b0c24d29f47887 [odczyt: 7.09.2020].

Staszczyszyn B. (2020), Najlepsi polscy aktorzy dziecięcy, Culture.pl, https://culture.pl/pl/artykul/zlote-dzieci-polskiego-kina [odczyt: 6.09.2020].

Turgeon W.C. (2014), Portrait of the Child as a Young Artist, Conflicts in Childhood, Brill.

UNICEF (2019), Child Labour, http://data.unicef.org/child-protection/child-labour [odczyt: 1.09.2020].

Uszyńska-Jarmoc J. (2011), Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane, „Chowanna”, nr 36, t. 1, s. 13–24.

Uszyńska-Jarmoc J. (2016), Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych, „Problemy Wczesnej Edukacji”, t. 12, nr 1 (32), s. 7–26.

Working with Children to Enrich Your Art Career (2019), Agora Gallery, https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2019/02/05/working-with-children-and-your-art-career/ [odczyt: 8.09.2020].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.