Othering as the Shadow of the Shadow – Beyond the Metaphysics of Despair 

Yiannis Gabriel

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.