Od instytucji publicznej do organizacji pozarządowej. Zmiana w zarządzaniu zespołem artystycznym na przykładzie Chóru Polskiego Radia

Magdalena Warejko

Abstrakt

From a Public Institution to a Non-Governmental Organization. Changes in the Management of an Artistic Team on the Example of the Polish Radio Choir

The article presents the process of organizational and financial changes taking place in the Polish Radio Choir since 2012. The author is looking for an answer to the following question: can the Polish system of public support for culture accommodate regular activities of an artistic team as part of an NGO? For the purposes of the article, a SWOT analysis has been carried out among the current staff of the team, which has made it possible to understand the effects of the changes. The outcome of the analysis (along with the author’s commentary) is presented in the summary of the article.

Słowa kluczowe: culture management, NGO, non-governmental organization, Polish Radio Choir, cultural policy, financing of culture, cultural institution, organizational change, artistic team, zarządzanie kulturą, organizacja pozarządowa, Chór Polskiego Radia, polityka kulturalna, finansowanie kultury, instytucja kultury, zmiana organizacyjna, zespół artystyczny
References

Borkowska E. (2012), Minister kultury chce wesprzeć Chór Polskiego Radia w Krakowie, „Rzeczpospolita”, 1.03 [odczyt: 19.07.2019].

Ćwikła M. (2016), Projekt to jest projekt. Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie tworzenia koprodukcji teatralnych, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Ilczuk D. (2017), Reforma sektora kultury. Ogólnopolska Konferencja Kultury, Warszawa: Uniwersytet SWPS.

Jurkiewicz-Eckert D. (2017), Polityka kulturalna Polski 1989–2017, materiały projektu CURRICULA.

Lewandowska K. (2015), Nie taki grant straszny, Narodowe Centrum Kultury, https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/nie-taki-grant-straszny [odczyt: 23.05.2019].

Portal informacyjny TVP Info, https://www.tvp.info/6753503/informacje/kultura/chor-polskiego-radia-j [odczyt: 15.06.2019].

Rogaczewska K. (2015), Organizacje pozarzdowe w polityce midzynarodowej, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79822/E-book_formatka_repozytorium_Rogaczewska.pdf [odczyt: 20.05.2019].

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493, z późn. zm.).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.