Współprowadzenie instytucji przez Ministra Kultury i samorządy. „Dar niebios” czy ryzykowna gra?

Wojciech Świdziński

Abstrakt

Co-Management of an Institution by the Minister of Culture and Local Governments. A “Godsend” or a Risky Game?

The mechanism of co-management of cultural institutions by the Ministry of Culture and local government units has been functioning in the Polish practice since 2005–2006. Since 2015, the Prawo i Sprawiedliwość government has taken steps to double the number of co-management institutions up to 66 entities by the end of 2019. The cultural milieu generally welcomes these actions, seeing them as an opportunity to improve the budget of cultural institutions. However, when evaluating this process from a national perspective, as well as considering its political consequences, one can also notice certain threats resulting from the expansion of the co-management system. The perspective of the last 15 years shows that the issue is associated with many problems characteristic for contemporary Poland.

Słowa kluczowe: instytucje kultury, współprowadzenie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorząd, cultural institution, co-management, self-government, Ministry of Culture and National Heritage
References

Kapusta K. (2015a), Teatr Dzieci Zagłębia zostanie zamknięty? Ma pieniądze do września, https://dziennikzachodni.pl/teatr-dzieci-zaglebia-zostanie-zamkniety-ma-pieniadze-do-wrzesnia-zdjecia/ar/3741173 [odczyt: 30.08.2020].

Kapusta K. (2015b), 750 tys. zł na rok dla Teatru Dzieci Zagłębia, „Polska Dziennik Zachodni”, nr 157, https://e-teatr.pl/bedzin-koniec-sporu-o-teatr-dzieci-zaglebia-a201049 [odczyt: 30.08.2020].

Krzyżyk O. (2015), Urzędniczy spór w Będzinie grozi nawet likwidacją teatru, „Polska Dziennik Zachodni”, nr 123, https://e-teatr.pl/bedzin-urzedniczy-spor-grozi-nawet-likwidacja-teatru-a198792 [odczyt: 30.08.2020].

Leksykon Kultury Warmii i Mazur, strona internetowa, http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Teatr_im._Stefana_Jaracza_w_Olsztynie [odczyt: 30.08.2020].

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 43) z dnia 3 listopada 2016 r. (2016), Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/0D8076B97182D1E9C1258066004E3041/%24File/0120508.pdf [odczyt: 30.08.2020].

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 43) w dniu 14 marca 2017 r. (2017), Warszawa: Senat RP, https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,7040,1.html [odczyt: 30.08.2020].

Protokół trzeciego posiedzenia Rady ds. Instytucji Artystycznych drugiej kadencji, 29 stycznia 2017 roku (2017) [maszynopis].

Przedłużenie wsparcia MKiDN dla 5 instytucji kultury (2020), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.gov.pl/web/kultura/przedluzenie-wsparcia-mkidn-dla-5--instytucji-kultury [odczyt: 30.08.2020].

Warszawa–Wrocław. Mieszkowski zastępcą dyrektora ds. artystycznych (2014), https://e-teatr.pl/warszawa-wroclaw-mieszkowski-zastepca-dyrektora-ds-artystycznych-a185219 [odczyt: 30.08.2020].

Warszawa. Zdrojewski o współprowadzeniu przez resort kultury TR Warszawa (2013), https://e-teatr.pl/warszawa-zdrojewski-o-wspolprowadzeniu-przez-resort-kultury-tr-warszawa-a160968 [odczyt: 30.08.2020].

Wrocław. Sprostowanie w sprawie odwołania dyrektora Mieszkowskiego (2008), https://e-teatr.pl/wroclaw-sprostowanie-w-sprawie--odwolania-dyrektora-mieszkowskiego-a49817 [odczyt: 30.08.2020].

Wspólne prowadzenie instytucji kultury (2019), Warszawa: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/022/ [odczyt: 30.08.2020].

Współprowadzenie instytucji kultury przez MKiDN i samorządy (2012), Warszawa: Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN [maszynopis].

Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim (2015), Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/071/LBY/[odczyt: 30.08.2020].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.