Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. VII–VIII
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.001.13629

Współprowadzenie instytucji przez Ministra Kultury i samorządy. „Dar niebios” czy ryzykowna gra?

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.002.13630

Rachunek kosztów instytucji kultury w świetle badań literaturowych

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 15–25
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.003.13631

Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 27–39
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.004.13632

Wdrażanie narzędzi zarządzania projektowego do procesu organizacji wystaw. Studium przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie (2016–2019)

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 41–67
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.005.13633

Od instytucji publicznej do organizacji pozarządowej. Zmiana w zarządzaniu zespołem artystycznym na przykładzie Chóru Polskiego Radia

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 69–82
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.006.13634

Przywództwo instytucji artystycznej w czasie pandemii na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 83–97
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.007.13635