Zarządzanie w Kulturze,2021, Tom 22, Numer 2, Kultura i organizacja w czasie pandemii

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2021
Redaktorki numeru: Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Kultura i organizacje w czasie pandemii

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.001.13629

Doświadczając hojności. Autoetnograficzny szkic z procesu koordynacji badań życia teatralnego w pandemii

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 99-118
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.008.13762

Fundusz Wsparcia Kultury – rekompensata strat czy strategiczna interwencja?

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 119-139
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.009.13763

Wszechpraca i nadprodukcja w kulturze. Okołopandemiczne refleksje na marginesie badań pracowników i pracownic poznańskiego pola kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 141-157
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.010.13764

Wśród obrazów, algorytmów i rozmyślań metodologicznych. Kultura w Paryżu w czasie epidemii

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 159-179
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.011.13765

Działalność animatorów kultury w okresie pandemii COVID-19. Refleksje osób realizujących projekty w sieci

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 181-196
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.012.13766

Wdrożenie elementów Scruma w instytucji kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 197-216
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.013.13767

Zarządzanie projektem w rzeczywistości sprojektyzowano-pandemicznej – autoetnografia projektu Michał Wójciak – pracownia otwarta

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 217-235
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.014.13768

Pandemia vs sztuka. Ekonomiczne, finansowe i prawne skutki pandemii COVID-19 na przykładzie Filharmonii Łódzkiej

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 237-254
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.015.13769

Kultura w czasie pandemii – zarządzanie zasobami organizacji niezbędnymi do przyjęcia nowej formuły wydarzenia festiwalowego

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 255-272
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.016.13770

Recenzja książki Tomasza Czapli Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany (Perspektywa kompetencyjna), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156, ISBN 978-83-8142-964-1

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 2, s. 273-276
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.017.13771