Zrównoważona produkcja filmowa w Polsce. Geneza i perspektywy

Anna Wróblewska

Abstrakt

Sustainable Film Production in Poland. The Origin and Prospects

The 21st century has seen a growing awareness of the serious impact of film and television production on the natural environment. The film industry pollutes our environment in many ways, including carbon dioxide emissions, waste production, and energy and water consumption. The initiatives for sustainable development undertaken in many sectors of the economy have also reached the film industry. In Europe and the United States, various organisations and institutions have developed a number of recommendations in the field of sustainable film production. This paper, set in the film studies trend known as production culture, presents the global context as well as the nascent Polish practices of green filming. These initiatives, based on European examples, have so far been mainly bottom-up and dispersed or in the form of non-binding recommendations. The handful of producers and authors who have undertaken them are not in any way encouraged to be eco-friendly. Driven by their concern for the environment, however, they show the forward-looking way of thinking that should be followed by the entire industry.

Słowa kluczowe: zrównoważona produkcja filmowa, zielona produkcja filmowa, kultura produkcji, sustainable film production, green filming, production culture
References

Monografie i artykuły

Adamczak M. (2014), Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bonikowska J. (2020a), Zielona produkcja filmowa. Zielone festiwale filmowe: Kraków, Gdynia, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,31154,2,1,Zielona-produkcja-filmowa-cz-III-Zielone-festiwale-filmowe-Krakow-Gdynia.html [odczyt: 20.04.2021].

Bonikowska J. (2020b), Zielona produkcja filmowa. Zielone festiwale filmowe: Transatlantyk, Nowe Horyzonty, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,31159,2,1,Zielona-produkcja-filmowa-cz-IV-Zielone-festiwale-filmowe-Transatlantyk-Nowe-Horyzonty.html [odczyt: 20.04.2021].

Chiarini L., Khedachi N. (2019), Sustainability reporting in project-based industries a European study with a focus on the motion picture industry, Malmö: Malmö University, Department of Urban Studies.

Ingram D. (2000), Green screen: Environmentalism and Hollywood cinema. Exeter: University of Exeter Press.

Majer A., Orankiewicz A., Wróblewska A. (2019), Pieniądze – Produkcja – Rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce, Łódź: Wydawnictwo PWSFTViT.

Marks U., Clark J., Livingston J., Oleksijczuk D., Hildebrand L., 2020, Streaming media’s environmental impact, https://mediaenviron.org/section/1582-states-of-media-environment [odczyt: 20.04.2021].

Maxwell R., Miller T. (2012), Greening the media, Oxford: Oxford University Press.

Maxwell R., Raundalen J., Lager Vestberg N. (2017), Media and the ecological crisis, Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Miller T. (2018), Greenwashing culture, London, New Jork: Routledge.

Özdemirci E. (2016) Greening the screen: An environmental challenge, „Humanities”, 5(2), 35, doi: 10.3390/h5020035.

Pabian A. (2017), Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego, [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 363–376.

Plebańczyk K. (2017), Kultura i zrównoważony rozwój – wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 18, s. 307–325.

Victory J. (2014), Green shoots: The role of the eco-manager in sustainable film production, Staffordshire : Staffordshire University, s. 54-68.

Victory J. (2015), Green shoots: environmental sustainability and contemporary film production, „Studies in Arts and Humanities”, t. I, nr 1, s. 54–68.

Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.

Wróblewska A. (2020), Zielona produkcja filmowa (cz. II). Zostaje po nas węglowy ślad, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,31126,2,1,Zielona-produkcja-filmowa-cz-II-Zostaje-po-nas-weglowy-slad.html [odczyt: 20.04.2021].

Dokumenty, raporty, strony WWW

Albert (2020), A screen New Deal: a route map to sustainable film production.

BFI – British Film Institute, Bigger Picture Research (2020), Green matters. Environmental sustainability and film production: an overview of current practice.

CineRegio (2020), GREEN REPORT 2020 on sustainability in the European regions.

FPFF – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Sustainable Film Production in Poland, https://www.youtube.com/watch?v=7inxPGZk_RM&t=2205s, [odczyt: 31.08.2021].

Green Filming w Łodzi, http://lodzfilmcommission.pl/aktualnosci/green-filming-w-lodzi [odczyt: 14.03.2021].

ŁFC – Łódź Film Commission (2020), Zrównoważona produkcja filmowa. Wytyczne dot. green filmingu dla producentów filmowych realizujących zdjęcia i/lub postprodukcję na terenie Łodzi/województwa łódzkiego.

KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (2020), Green filming. Produkcja filmowa i telewizyjna przyjazna dla środowiska.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (2020), Green Screen, https://rarr.rzeszow.pl/projekty/green-screen/ [odczyt: 14.03.2021].

Sustainable Production Alliance (2021), Carbon emissions of film and television production.

UCLA – University of California Los Angeles Institute of the Environment (2006), Sustainability in the motion picture industry.

Zero Waste International Alliance, https://zwia.org/zwh/ [odczyt: 1.09.2021].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.