Zarządzanie w Kulturze,2021, Tom 22, Numer 4, Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Rok wydania: 2021
Redaktorki zeszytu: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ, dr Katarzyna Plebańczyk
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Muzea i kolekcje uczelniane a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 385-404
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.024.15225

Wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju w praktyce działań polskich teatrów

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 405-418
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.025.15226

Prestiż. Kulturowy wymiar pracy w teatrze w aspekcie zrównoważonego rozwoju na Warmii i Mazurach

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 419-436
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.026.15227

Kobieta, balet i choreografia. Nierówna sytuacja choreografek na rynku pracy w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 437-453
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.027.15228

A co, jeśli Forest Green Rovers pozielenieją? Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju przez klub piłkarski

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 455-475
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.028.15229