Zarządzanie w Kulturze,2022, Tom 23, Numer 2, Mitologie sektora kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Marcin Laberschek, Paulina Kwiatkowska-Chylińska
Projekt okładki: Agnieszka Ćwikła
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego & Autorzy

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Mitologie sektora kultury: zarządzanie w świecie znaczeń

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.006.16160

Mity pomagają i… szkodzą organizacji

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 97-110
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.007.16161

Zarządzanie umysłem mitycznym

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 111-131
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.008.16162

Strategia mitu w marketingu filmowych profili facebookowych

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 133-152
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.009.16163

Znaczenie mitu w budowaniu marki osobistej hollywoodzkiego aktora

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 153-167
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.010.16164

Mitologizacja występów ulicznych: dyskurs, autonarracja i autokreacja

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 169-185
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.011.16165

Organizacje idealne. Tworzenie mitów przedsiębiorstw Polski Ludowej z wykorzystaniem pomników

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 187-216
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.012.16166