Zarządzanie w Kulturze,2022, Tom 23, Numer 3, Kadry kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Agnieszka Konior, Anna Pluszyńska
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Kadry kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. VII–X
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.021.16702

Co wiemy o kadrach kultury? Systematyczny przegląd polskiej literatury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 217-236
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.014.16403

Wymagania kompetencyjne stawiane kadrom kultury. Analiza ogłoszeń o pracy

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 237-254
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.015.16404

The Phenomenon of Women in Managerial Positions in Public Cultural Institutions

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 255–271
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.016.16405

Czas w przestrzeni organizacyjnej: perspektywa kadr kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 273-296
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.017.16406

Siłaczki i macgyverowie. O determinantach demotywacji wśród pracowników polskich domów kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 297–317
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.018.16407

Motywacja i potrzeby pracowników artystycznych z pokolenia Y. Studium przypadku instytucji muzycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 319-339
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.019.16408

Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0)

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 341-348
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.020.16409