Wprowadzenie. Kadry kultury

Agnieszka Konior,

Anna Pluszyńska

Abstrakt
References

Grajewska Anna, Idzikowska Weronika (2021). Edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować, https://mik.krakow.pl/publikacje/karty-dla-edukatorow-i-edukatorek-do-samodzielnej-pracy/ [odczyt: 31.05.2022].

Idzikowska Weronika (2021). Spokój zaczyna się tu i teraz. Ćwiczenia z równowagi, https://mik.krakow.pl/publikacje/spokoj-zaczyna-sie-tu-i-teraz-cwiczenia-z-rownowagi/ [odczyt: 31.05.2022].

Ilczuk Dorota et al. (2020). Policzone i policzeni. Artyści i artystki w Polsce, https://swps.pl/images-old/2015/Aktualnosci/Policzone-i-policzeni-ebook.pdf [odczyt: 31.05.2022].

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356152 [odczyt: 31.05.2022].

Ilczuk Dorota et al. (2020). Policzone i policzeni. Artyści i artystki w Polsce, https://swps.pl/images-old/2015/Aktualnosci/Policzone-i-policzeni-ebook.pdf [odczyt: 31.05.2022].

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356152 [odczyt: 31.05.2022].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.