Laboratoryjne pytania

Mateusz Falkowski

Abstrakt

Laboratory Questions

Laboratory still is a relatively new form of doing human sciences. One that is novel and somewhat foreign at its staring point. In the text the author discusses the intuitive associations – that are not always explicitly stated – hidden behind the idea of the laboratory, in particular this institution’s affinity with theatre, factory and workshop.

Słowa kluczowe: laboratory, theatre, factory, workshop
References

Deleuze Gilles, Guattari Félix (2017). Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, przeł. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

Eliot T.S. (1963). Tradycja i talent indywidualny. W: idem, Szkice literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kafka Franz (2016). Kolonia karna. W: idem, Opowieści i przypowieści. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Latour Bruno (2014). Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przeł. Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Poręba Marcin (2018). Fikcja jako problem filozoficzny. W: Mateusz Falkowski (red.), Myślenie dziś V–VI: fikcja. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.