Rzucać światło na strefę szarości w badaniach społecznych. Recenzja książki Jessiki Smartt Gullion Diffractive Ethnography: Social Sciences and the Ontological Turn (Routledge, New York–London 2018, 182 s., ISBN 978-11-38486-63-8)

Małgorzata Ćwikła

Abstrakt

* Recenzja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2021/05/X/HS4/00317 (Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

References

Bennett Jane (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press.

Kaiser Birgit M., Thiele Kathrin (2018). Diffracted Worlds Diffractive Readings: Onto-Epistemologies and the Critical Humanities. Abingdon–New York: Routledge.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.