Będzie tylko gorzej

Jakub Wydra

Abstrakt
References

Mark Fisher, Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, Warszawa 2020.

David Graeber, Praca bez sensu, Warszawa 2019.

Nick Land, Fanged Noumena, Falmouth, UK 2011

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.