Zarządzanie w Kulturze,2023, Tom 24, Numer 1, Laboratoria Kultury Współczesnej, cz.2

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2023

Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Projekt okładki i grafiki: Mateusz Kula

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Laboratoria kultury współczesnej. Część 2

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 1, s. VII-VIII
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.001.18040

Spirala i amplituda. Dialektyka sztuki

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 1, s. 1-14
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.002.18041

Teatralność troski. Spektakl Kochana Wisełko, Najdroższy Zbyszku jako egzemplifikacja feministycznej etyki troski

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 1, s. 15-22
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.003.18042

Lekka opowieść o tym, co słychać u innych. Anegdota w badaniach historycznoteatralnych

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 1, s. 23-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.004.18043