Zarządzanie w Kulturze,First View, Tom 23, Numer 3, Kadry kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Agnieszka Konior, Anna Pluszyńska
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Kadry kultury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Co wiemy o kadrach kultury? Systematyczny przegląd polskiej literatury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Wymagania kompetencyjne stawiane kadrom kultury. Analiza ogłoszeń o pracy

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

The Phenomenon of Women in Managerial Positions in Public Cultural Institutions

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Czas w przestrzeni organizacyjnej: perspektywa kadr kultury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Siłaczki i McGyverowie. O determinantach demotywacji wśród pracowników polskich domów kultury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Motywacja i potrzeby pracowników artystycznych z pokolenia Y. Studium przypadku instytucji muzycznej

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022

Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0)

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 3,
Data publikacji online: 2022