Zarządzanie w Kulturze,First View, Tom 22, Numer 2, Kultura i organizacji w czasie pandemii

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Rok wydania: 2021
Redaktorki numeru: Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Kultura i organizacje w czasie pandemii

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 27 maja 2021

Doświadczając hojności. Autoetnograficzny szkic z procesu koordynacji badań życia teatralnego w pandemii

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Fundusz Wsparcia Kultury – rekompensata strat czy strategiczna interwencja?

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Wszechpraca i nadprodukcja w kulturze. Okołopandemiczne refleksje na marginesie badań pracowników i pracownic poznańskiego pola kultury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Wśród obrazów, algorytmów i rozmyślań metodologicznych. Kultura w Paryżu w czasie epidemii

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Działalność animatorów kultury w okresie pandemii COVID-19. Refleksje osób realizujących projekty w sieci

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Wdrożenie elementów Scruma w instytucji kultury

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Zarządzanie projektem w rzeczywistości sprojektyzowano-pandemicznej – autoetnografia projektu Michał Wójciak – pracownia otwarta

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Pandemia vs sztuka. Ekonomiczne, finansowe i prawne skutki pandemii COVID-19 na przykładzie Filharmonii Łódzkiej

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Kultura w czasie pandemii – zarządzanie zasobami organizacji niezbędnymi do przyjęcia nowej formuły wydarzenia festiwalowego

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021

Recenzja książki Tomasza Czapli Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany (Perspektywa kompetencyjna), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156, ISBN 978-83-8142-964-1

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 2,
Data publikacji online: 27 maja 2021