Recenzja książki Tomasza Czapli „Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany (Perspektywa kompetencyjna)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156, ISBN 978-83-8142-964-1

Czesław Sikorski

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.