Kultura w czasie pandemii – zarządzanie zasobami organizacji niezbędnymi do przyjęcia nowej formuły wydarzenia festiwalowego

Michał Bartoszewicz

Abstrakt

Culture during a pandemic – managing the organisational resources necessary to adopt the new formula of the festival

The aim of the article is to study how organizers of three Krakow festivals managed to adapt the new formula of the event - an online festival due to the Covid-19 pandemic. The research identifies the way of managing the organizational resources and discusses adopted tactics, changes in the use of resources, and supplementing their deficits. The results indicate the key importance of human resources and shortage in technical skills. The action taken by the organizers has been evaluated.

Słowa kluczowe: festiwale online, zasoby, pandemia, kultura w sieci / online festivals, resources, pandemic, online culture

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.