Zarządzanie w Kulturze,First View, Tom 23, Numer 4, Laboratoria Kultury Współczesnej

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Piotr Graczyk, Alicja Kędziora
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Artykuły

Ilość
Sortuj według