Zarządzanie w Kulturze,2010, Tom 11

Redaktor naczelny: Emil Orzechowski
Sekretarz redakcji: Ewa Kocój
Redaktor numeru: Ewa Kocój
Rok wydania: 2010
Redakcja zeszytu : Emil Orzechowski, Ewa Kocój

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zbigniew Herbert w odpowiedzi na kongresowe dylematy wokół kultury masowej i elitarnej

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 11-18
Data publikacji online: 1 września 2010

W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 19-30
Data publikacji online: 1 września 2010

Obserwatorium kultury – idee, pomysły, możliwości

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 31-44
Data publikacji online: 1 września 2010

Zarządzanie przestrzenią miast historycznych jako sposób ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Krakowa)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 45-53
Data publikacji online: 1 września 2010

Czy Kraków ma szansę stać się prężnym europejskim ośrodkiem teatralnym? Rozważania na temat potencjału Krakowa w kontekście gminnego projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 55-79
Data publikacji online: 1 września 2010

Treści sensacyjne w internetowych serwisach informacyjnych i ich wpływ na wzrost poziomu czytalności

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 81-98
Data publikacji online: 1 września 2010

Bariery kreatywności w organizacji. Badania polskich mediów

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 99-114
Data publikacji online: 1 września 2010

Misja regionalnych stacji telewizji publicznej w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 115-127
Data publikacji online: 1 września 2010

Francuska ustawa o muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 129-140
Data publikacji online: 1 września 2010

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” – etnografia w trzecim sektorze

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 141-148
Data publikacji online: 1 września 2010

Finansowanie szkolnictwa wyższego – modele w świecie – Republika Czeska

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 149-163
Data publikacji online: 1 września 2010

Podyplomowe studia zarządzania kulturą w latach 1996–2010. Powstanie, przebieg, sylwetka absolwenta

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 165-178
Data publikacji online: 1 września 2010

Koncert „Polska muzyka współczesna” jako jedna z form upowszechniania i promocji kultury (Realizacja projektu Koncert)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 179-187
Data publikacji online: 1 września 2010

Sposoby promocji edycji krytycznych na przykładzie Dzieł wszystkich Cypriana Norwida

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 189-203
Data publikacji online: 1 września 2010

Przywracanie Paderewskiemu jego domu w ojczyźnie. Dwór w Kąśnej Dolnej. Centrum Paderewskiego Tarnów–Kąśna Dolna

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 207-221
Data publikacji online: 1 września 2010

Współczesne życie folkloru. Przykład Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 223-242
Data publikacji online: 1 września 2010

Muzeum Wsi „Dymitra Gustiego” w Bukareszcie

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 243-256
Data publikacji online: 1 września 2010

Muzeum imienia św. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 257-261
Data publikacji online: 1 września 2010

Utrata. Żyd w polskiej sztuce współczesnej

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 263-270
Data publikacji online: 1 września 2010

Powrócić, aby pamiętać… Anna M. Fenby Taylor i Fundacja im. Zofii Kossak

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 271-279
Data publikacji online: 1 września 2010

Kulturowe i filozoficzne aspekty dziedzictwa kulturowego historycznego krajobrazu, parków i ogrodów

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 281-288
Data publikacji online: 1 września 2010

Inne

Międzynarodowa konferencja „Images of the Other in Ethnic Caricatures” 16–18.02.2010 Warszawa

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 291-292
Data publikacji online: 1 września 2010

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury”

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 293-305
Data publikacji online: 1 września 2010

Inne

Kronika Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009/2010)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 309-333
Data publikacji online: 1 września 2010