W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą

Mateusz Lewandowski

Abstrakt

SEARCHING FOR THE MEANING OF CULTURE MANAGEMENT
The debate concerning contemporary culture management reveals a variety of approaches It is the outcome of different paradigms and values, individual experiences and also of the ambiguity of the word culture and the imprecise understanding of the role which management should play. Finding a common space for trade-off is important and necessary. It requires answering the following questions: what does it mean to manage culture? Who is a culture manager? The aim of this paper is to try to provide some answers to these questions. The major clues are the functional approach to culture assets and perceiving man as a carrier of culture. The study was supplemented with a few aspects of the theory of organization and management, mainly concerning the praxeological understanding of organizational effectiveness

References

Barańska K., Zarządzanie dla wartości, czyli o odpowiedzialności menedżerów kultury słów kilka, (w:) Orzechowski, E., Gaweł, Ł. (red.), Zarządzanie w kulturze, t. 7, Kraków 2006.

Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2004.

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.

Burakowski Z., Ekonomiczne instrumenty sterowania kulturą, Warszawa 1979.

Burszta W., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

Gajda J., Kształcenie animatorów i menedżerów kultury. Sprzeczność czy komplementarność założeń, (w:) Jedlewska B. (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Lublin 2006.

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refl eksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003.

Golka M., Kultura jako system, Poznań 1992.

Grey C., Garsten C., Organized and disorganized utopias: an essay on presumption, (w:) Parker, M. (red.), Utopia and organization, Oxford 2002.

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.

Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Warszawa 2003.

Jankowicz G., Kultura za trzy grosze, „Tygodnik Powszechny”, nr 39, 27 września 2009 r.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Krakow 2005.

Jedlewska B., Zawód animatora i menedżera kultury w Polsce, geneza i aktualny status, problemy kształcenia i nowe perspektywy – wprowadzenie, (w:) Jedlewska B. (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Lublin 2006.

Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977.

Klasik A. (red.), Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Katowice 2008.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007.

Kożuch B., Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków 2005.

Laycock J.,Th e European Arts Management Programme (EAM), (w:) Laycock J. (red.), Enabling the creators, Oxford 2009.

Lewandowski M., Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efektywności zarządzania w instytucjach kultury, (w:) Orzechowski E., Gaweł Ł. (red.), Zarządzanie w kulturze, t. 7, Kraków 2006.

Markiel K., Syndrom odpowiedzialności. Optyka samorządowa – Małopolska, (w:) Orzechowski E. (red.), Ogólnopolski Kongres Kultura – Gospodarka – Media, Kraków 2002.

Nie ma szczęścia bez myślenia, rozmowa Jacka Żakowskiego z Tadeuszem Gadaczem, „Polityka” – Niezbędnik Inteligenta, nr 6/2010.

Orzechowski E. (red.), Arte et ratione. Dziesięć lat Szkoły Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Orzechowski E., Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Kraków 2009.

Problemy organizacji i ekonomiki kultury, Warszawa 1974.

Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Sokolewicz Z. (red.), Etnologia, Warszawa 1969.

Stoner J. A., Wankel C., Kierowanie, Warszawa 1994.

Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa 2005.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1981.

Bibliografia elektroniczna
Mexico City Declaration on Cultural Policies http://portal.unesco.org/culture/en/fi les/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf

Słownik zarządzania kulturą http://www.kongreskultury.pl/title,Slownik_zarzadzania_kultura, pid,26.html

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.