Zbigniew Herbert w odpowiedzi na kongresowe dylematy wokół kultury masowej i elitarnej

Dorota Sieroń-Galusek

Abstrakt

ZBIGNIEW HERBERT IN THE CONTEXT OF CONGRESS DILEMMAS ON MASS AND ELITE CULTURE
The author considers one of the issues discussed during the VI Congress of Polish Culture (September 23–25, 2009). The first part constitutes a report on conference proceedings and an attempt to answer the question whether culture should be addressed to the masses or whether it should be elitist? In the second part of the paper, the author attempts to answer the above question by referring to the thought of Zbigniew Herbert – poet and essayist.
The author of this article proposes two types of culture (distinguished on the basis of previous arguments). The first  is the intellectual culture (creative), the second is the integral culture (relational). Both together make up the common culture, understood in the broadest sense. The both of them could be developed by the proper cultural policy of the state.

References

Herbert Z., Herbert nieznany, Zeszyty Literackie, Warszawa 2008.

Ingarden R., Szkice z filozofi i literatury, Kraków 2000.

Kongres Kultury Polskiej ADRES KULTURA, Kraków 23–25 września 2009, red. E. Tomczyk, Wydawca Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

Stróżewski W., Kultura i rozwój, (w:) Od świata granic do świata horyzontów, red. J. Purchla,  Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2001.

Tatarkiewicz W., Parerga, Warszawa 1978.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.