Miejsce publicznych instytucji kultury w polityce kulturalnej miast w dobie kryzysu. Przypadek Kraków

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Abstrakt

The position of public culture institutions in municipal cultural policy in times of crisis. The case of Krakow.

The article is related to the public culture institutions management in Krakow. It presents the dynamics of changes in their financing from public budget, human resources, material and immaterial profits of its activity. The main thesis is that the problem of culture institutions in the public sector is not the lack of money, but rather the way of distributing it. The system of culture institutions management is not compatible with the reality of XXI century and the needs of the contemporary recipient. The perspective of yearly budget is too short to build long-term plans, the degraded infrastructure of culture can’t rival modern shopping districts. A very imperfect system of cultural education is the main reason why people are not used to participating in cultural events and they do not have sufficient competence to be able to perceive art.

Słowa kluczowe: public culture institutions, municipal cultural institutions, cultural policy, Krakow, crisis, public culture institutions management, culture management, Krakow municipality
References

Buczek M., Głowacki J., Gronicki M., Hausner J., Markiel K., Purchla J., Szeliga-Sanetra J., Wąsowska-Pawlik A., Worek B., Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze, www.kongreskultury.pl/library/File/Hausner/Kultura%20w%20kryzysie%20czy%20kryzys%20w%20kulturze_wpelna.pdf [odczyt: 27.09.2011].

Glondys D., Kraków Europejskie Miasto Kultury. Summa Factorum, Kraków 2010, Biblioteka zarządzania kulturą.

Glondys D., Festiwal Kraków 2000 w kontekście integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2001, nr 1.

Holden J., Cenić kulturę, (w:) Ł. Gaweł, Ł.E. Orzechowski (red.), „Zarządzanie w Kulturze” 2005, t. 6.

Ilczuk D., Kulikowska M., Festiwale w Europie. Polityka władz publicznych, „Zarządzanie kulturą” 2009, nr 2 (2).

Kostyra M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2010.

Kotler P., Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, 2010, Klasyka Biznesu.

Martel F., Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2008.

Orlik J., Instytucja kultury jako ameba, (w:) J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski (red.), Instytucje w czasach kryzysu, Poznań 2009.

Podczaska A., Kujawiak-Krakowska K., Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, Warszawa 2007.

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków, www.pwc.com/pl/pl/wielkie-miasta-polski/raport_Krakow_2011.pdf [odczyt: 27.09.2011].

Organizacje pozarządowe w otoczeniu społecznym. Wolontariusze i sponsorzy (raport z badań), Łódź 2008.

Raport z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki, www.cte.org.pl/dokument34_.html [odczyt: 27.09.2011].