Zarządzanie prawem autorskim – wstęp do zagadnienia

Anna Pluszyńska

Abstrakt

Copyright management – introduction

The present article is an attempt to analyze the process of formation of copyright management models. It’s aim is also to analyze the role which individual artists, collective management organizations and publishers play in this process. The author describes here both the directions, the creation and the exploitation of creative work results (propriety approach and “free culture” approach) and reviewes the currently available forms of copyright management..

Słowa kluczowe: copyright, management, author, collective management organization, publisher, proprietary approach, free culture
References

Anderson Ch., Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, Poznań 2008.

Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Dąbrowa Górnicza 2000.

Gienas K., Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2008.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2006.

Kinsella S.N., Przeciw własności intelektualnej, http://mises.pl/255/255 [odczyt: 20.09.2009].

Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.

Traple E., Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Rozprawy habilitacyjne UJ, nr 179, Kraków 1990.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Walerian M., Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz znaczenie tego pojęcia, (w:) J. Barta (red.), Problemy prawa autorskiego, Kraków 2001, zeszyt 78.

Materiały z konferencji naukowej „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”, Warszawa, 25 kwietnia 2008 roku.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.