Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem

Marcin Laberschek

Abstrakt

The usefulness of the methods of researching the needs of the customers of information web sites in the context of the management of information perceived as product

The content of this study remains aligned with present-day research designs which perceive the journalism information as a market good, i.e. a product. The product management consists in devising strategies which make the marketed product exceptional, let it excel the competition and match the client needs. However, these needs should at first be examined. The paper analyses the methods of researching client needs and organizes them from the point of view of their usefulness in the management of information perceived as a product.

Słowa kluczowe: information as product, information management, reserch of information consumers, media product, construction of new information, needs of information consumers, site-centric research, user-centric research, information usability research, permanent eval
References

A., Karcz K., Specyfi ka badań marketingowych w Internecie, (w:) K. Karcz, A. Bajdak (red.), Badania marketingowe w Internecie, Katowice 2005.

Bakonyi J., Brzezińska A., Rynek marketingowych badań internetowych, www.sbc.org.pl/Content/10330/bakonyi.pdf [odczyt: 30.05.2011].

Beksiak J., Czym się zajmuje ekonomia, (w:) tenże (red.), Ekonomia, Warszawa 2001.

Beksiak J., Wybór konsumenta, (w:) tenże (red.), Ekonomia, Warszawa 2001.

Bendyk E., Gatunki dziennikarskie, (w:) E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko-Biała 2007.

Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa 2002.

Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.

Grzega U., Metody pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, (w:) A. Limański, R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych, Katowice 2008.

Hill D., Emocjonomika. Wykorzystanie emocji a sukces w biznesie, Poznań 2010.

Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Warszawa 2010.

Kotler P., Marketing, Poznań 2005.

Kowalski T., Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Warszawa 2008.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Kożuch B., Nauka o organizacji, Warszawa 2010.

Kucia M., Ankieta internetowa – wady, zalety, konstrukcja kwestionariusza, (w:) K. Karcz, A. Bajdak (red.), Badania marketingowe w Internecie, Katowice 2005.

Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.

Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, Warszawa 2001.

Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007.

Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011.

Ptak M., Rodzaje badań użyteczności, (w:) G. Miłkowski (red.), Użyteczność w Internecie, http://interaktywnie.com/index/index/?fi le=uzytecznosc_w_internecie.pdf. [odczyt: 30.05.2011].

Rutkowski I.P., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Warszawa 2011.

Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Warszawa 2008.

Sojkin B., Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa, (w:) tenże (red.), Zarządzanie produktem, Warszawa 2003.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Szkodzin B., Sobieska-Karpińska J., Internetowe badania marketingowe w i-przedsiębiorstwie, www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/347.pdf [odczyt: 30.05.2011].

Szymczak J., Testowanie prototypów/serii próbnej nowego produktu, (w:) B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem, Warszawa 2003.

Throsby D., Ekonomika i kultura, Warszawa 2010.

Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.