Traktat o naprawie kulturoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim

Emil Orzechowski

Abstrakt

Napisany przed dwoma laty tekst dotyczy przede wszystkim kulturoznawstwa, ale także podstawowych zasad zarządzania procesem dydaktycznym w uczelni.

Słowa kluczowe: cultural studies, university management

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.