Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Tendencje menedżerskie w animacji kultury”

Anna Sojka

Abstrakt

Management in culture – conference summary

On May 27/28th 2010 an interesting and informative conference took place in the Institute of Pedagogy at the Jagiellonian University in Krakow. Students were excited to organize it and they invited numerous prominent scholars and researchers It pertained to integration of managers and animators of culture, the main topic was management in culture animation. Culture is defined here as a space for self-realisation, for expression and realisation of values a living space, which is undergoing constant transformation.

Słowa kluczowe: student conference, summary, cultural animation, culture management, socio-cultural community development, managers and animators of culture, culture project, Marketing in animation

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.