Kościół w Boliwii – redefinicja misji w kulturze konfliktu

Andrzej Sarnacki

Abstrakt

Redefinition of the Catholic Church’s mission in the conflictual culture of modern Bolivia

Bolivia with the president Evo Morales has taken a course of reforms in the domain of economic ownership and social promotion of the indigenous Aymara and Quechua majority. Within the framework of socio-political and cultural tensions, the Catholic Church in Bolivia finds itself endangered by the governmental policy of marginalization all Western influences and the diminishing the impact of Christian religions. The attempt to return to the pre-Columbian beliefs of the Altiplano tribes does not leave much room for the continuation of the traditional involvements of the Church. The strategy of persistence, constant adaptation and creativity, seem to be the crucial elements of re-thinking the hitherto ways of the carrying out of the mission.

Słowa kluczowe: Church and politics, cultural clashes, Bolivia, economy, social reforms in Latin America, populism, organizational mission
References

Büker M., Befreiende Inkulturation – Paradigma christlicher Praxis. Die Konzeptionen von Paulo Suess und Diego Irarrázaval im Kontext indigener Aufbrüche in Lateinamerika, Praktische Theologie in Dialog, t. 18, Freiburg 1999.

Drucker F.P., The Essential Drucker, New York 2001.

Guía Eclesiástica, Conferencia Episcopal Boliviana. Comisión Episcopal de Comunicación Social, La Paz 2008

Jäger T., Zwei-Ebenen-Sicherheitsdilemma: Politische Repräsentation, territoriale Integrität und nationale Identität. Staatsschwäche und die Rolle externer Akteure in Bolivien, (w:) tenże (red.), Bolivien: Staatszerfall als Kollateralschaden, Wiesbaden 2009.

Jäger T., Lessmann R., Schorr B., Einleitung: Bolivien im November 2008, (w:) T. Jäger (red.), Bolivien: Staatszerfall als Kollateralschaden, Wiesbaden 2009.

Kerber W., Ertl H., Hainz M., Katholische Gesellschaftslehre im Überblick. 100 Jahre Sozialverkündigung der Kirche, Frankfurt/M 1991.

Kłosowicz T., Rewolucja boliwariańska w Boliwii, (w:) J. Kaczyńska, K. Krzywicka (red.), Oblicza Ameryki Łacińskiej, Lublin 2010.

Kula M., Anatomia rewolucji narodowej (Boliwia w XX wieku), Wrocław 1999.

Lessmann R., Bolivien: Zwischen Modellfall und Unregierbarkeit, (w:) T. Jäger (red.), Bolivien: Staatszerfall als Kollateralschaden, Wiesbaden 2009.

Łaciński P., Wspólnota Andyjska, (w:) M. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007.

Ługowska U., Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii, Warszawa 2002.

Mazurek D., Bóg o indiańskim obliczu. Między inkulturacją a synkretyzmem religii keczua w południowych Andach peruwiańskich, Kraków 2007.

Mazurek D., Historyczne i aktualne przyczyny ubóstwa w Ameryce Łacińskiej, (w:) J. Górski (red.), Nowy kontekst misji ad gentes, Katowice 2005.

Montaner C.A., Latynoamerykańskie elity – kultura i zachowania, (w:) E.L. Harrison, P.S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Kraków 2003.

Płachtański P., Boliwariańska alternatywa dla Ameryk, (w:) M. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007.

Sanjinés C.J., Mestizaje upside-down: aesthetic politics in modern Bolivia, Pittsburgh 2004.

Senge M.P., Piąta dyscyplina, Kraków 2004.

Senghaas D., Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen, Frankfurt/M 2004.

Tokarski I., Kirche und Partizipation in Bolivien: die Option für die Armen der bolivianischen Kirche in Partizipationsprozess zur Armutsreduzierungsstrategie PRSP, Münster 2006.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.