Klasyczna kultura arabsko-muzułmańska. Zagadnienia podstawowe

Marek M. Dziekan

Abstrakt

Classical arabo-islamic culture. Basic issues

The article begins with an attempt to define the concept of Arabic and Islamic culture. Therefore its main purpose is to present the beginnings of Islam, Islamic community (umma) and the basic elements of Islamic faith and their nature. The most significant feature of the Arab-Islamic culture is its strong connection with the Islamic law – sharia, based on the Koran and Sunna. For this reason the presentation of its principles takes an important place in this text. The Islamic law determines all sides of this civilisation in macro and micro scale. It plays a crucial role in the development of the state, but also in the behavior of the ordinary man. The other point of interest in this article is the development of sciences in the Islamic world in the classical period. The classical or Medieval Arabo-Islamic culture developed subsequently in a specific way. The reevaluation of this development is currently an important axis of analyses in Arabic and Islamic studies..

Słowa kluczowe: Arabs, islam, Koran, culture, religion, literature, science
References

Bielawski J., Ibn Chaldun, Warszawa 2000.

Bielawski J., Klasyczna literatura arabska, Warszawa 1995.

Bielawski J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973.

Bielawski J., Książka w świecie islamu, Wrocław 1961.

Cook M., Koran, tłum. z ang. K. Pachniak, Warszawa 2001.

Cook M., Mahomet, tłum. z ang. B.R. Zagórski, Warszawa 1999.

Corbin H., Historia fi lozofi i muzułmańskiej, tłum. z franc. K. Pachniak, Warszawa 2005.

Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1997.

Dziekan M.M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.

Dziekan M.M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Dziekan M.M. (red.), Arabowie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2001.

Dziekan M.M., Polacy a świat arabski. Słownik biografi czny, Gdańsk 1998.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, tłum. z franc. H. Olędzka, Warszawa 1988.

Hauziński J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa–Kraków 1993.

Hauziński J., Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 1990.

Hitti Ph., Dzieje Arabów, tłum. z ang. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański,  Warszawa 1969.

Hourani A., Historia Arabów, tłum. z ang. J. Danecki, Gdańsk 1995.

Klöcker M., M. Tworuschka, U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, tłum. z niem. M.M. Dziekan, M. Mejor, P. Pachciarek, Warszawa 2002.

Koran, tłum. z arab. J. Bielawski, Warszawa 1986.

Kościelniak K., Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001.

Leaman O., Krótkie wprowadzenie do fi lozofi i islamu, tłum. z ang. M. Lipszyc, Warszawa 2004.

Lewis B., Muzułmański Bliski Wschód, tłum. z ang. J. Danecki, Gdańsk 2003.

Machut-Mendecka E., Świat tradycji arabskiej, Warszawa 2005.

Mahomet, Mądrości Proroka, tłum. z arab. J. Danecki, Warszawa 1993.

Mahomet, O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu, tłum. z arab. J. Kozłowska, Warszawa 1999.

Mazaheri A., Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (w. X–XII), tłum. z franc. E. Bąkowska, Warszawa 1972.

Mez A., Renesans islamu, tłum. z niem. J. Danecki, Warszawa 1980.

Nasr H.S., Idee i wartości islamu, tłum. J. Danecki, Warszawa 1988.

Pachniak K., Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Warszawa 2010.

Poezja arabska wiek VI–XIII. Wybór, oprac. J. Danecki, Wrocław 1997.

Rashed R., Morelon R. (red.), Historia nauki arabskiej, t. 3: Technika, alchemia, nauki przyrodnicze i medycyna, tłum. z franc. K. Pachniak, Warszawa 2005.

Rashed R., Morelon R. (red.), Historia nauki arabskiej, t. 2: Nauki matematyczne i fizyka, tłum. J. Kozłowska, K. Pachniak, Warszawa 2001.

Rashed R., Morelon R. (red.), Historia nauki arabskiej, t. 1: Astronomia teoretyczna i stosowana, tłum. zbior. z franc., Warszawa 2000.

Robinson F., Islam, tłum. z ang. M.M. Dziekan, J. Pierzchała, Warszawa 1996.

Rodinson M., Mahomet, tłum. z franc. E. Michalska-Novak, Warszawa 1991.

Sourdel J. i D., Cywilizacja islamu, tłum. z franc. M. Skuratowicz, W. Dembski, Warszawa 1980.

Thyen J.-D., Koran i Biblia. Synopsa wspólnych tradycji, tłum. z niem. M.M. Dziekan, P. Pachciarek, Warszawa 2002.

Turek W.P., Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Kraków 2001.

Walther W., Historia literatury arabskiej, tłum. z niem. A. Gadzała, Warszawa 2007.

Zyzik M., Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.