Artykuły

Ilość
Sortuj według

Agon, czyli biblijny Jakub i Harold Bloom przeciw teorii empowermentu

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 293-303
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.020.0798

Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 305-328
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.021.0799

Społecznościowe finansowanie produkcji dóbr kultury na przykładzie serwisu MegaTotal.pl

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 329-339
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.022.0800

Notes on the documentarity of theatre atelier photography

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 341-350
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.023.0801

Горы крестов. Феномен народной иертопии

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 351-373
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.024.0802

The two key points in the history of the Internet in the context of the idea of environment

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 381-390
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.025.1129

Wartość kulturowa a zasada podwójnej maksymalizacji

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 391-403
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.026.1130

Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 405-420
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.027.1231

Kronika

Kronika. Studia podyplomowe

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 375-380
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.025.0803