Wartość kulturowa a zasada podwójnej maksymalizacji

Andrzej Mirski

Abstrakt

Cultural value and the principle of dual maximization

Cultural behavior, as well as economic, can be divided into passive behavior (consumption of cultural goods) and active (production of cultural goods). In the field of cultural behavior we also have to deal with limited maximization, except that it has a different character than in the case of economic behavior. In the case of active economic behavior (work, business) in order to maximize profit is limited, in the case of active and cultural behavior (work) in order to create a cultural value. In the case of passive cultural behavior, which is a collection of cultural works goal is to maximize the utility of cultural value. It seems, however, that best solution exists, when the values are maximized at the same time cultural and economic.

Słowa kluczowe: ekonomiczne zachowanie, kulturowe zachowanie, dobra kultury, wartość kulturowa, ograniczona maksymalizacja, profesjonalizm, przemysły kreatywne, kulturowa różnorodność, zasada podwójnej maksymalizacji
References

Baumol, Bowen„(1966), Preforming Arts: The Economic Dilemma”

Becker, G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: PWN

Bowden, E.V., Bowden, J.H. (2002), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa: Fundacja Innowacja, s. 23.

Creative economy. Report 2010. United Nations 2010, UNCTAD/DITC/TAB/2010/3 ISBN 978-0-9816619-0-2

Dzik, B., Tyszka, T. (2004), Czy zachowania ludzkie są racjonalne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk, GWP.

Frank, R.H. (2007), Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, Gdańsk: GWP, s.22.

Ilczuk, D. (2012), Ekonomika kultury, Warszawa: WN PWN.

Katona, G. (1979), Toward a macropsychology, American Psychologist, 34, s. 118-126.

Kotler, Ph. (2005), Marketing, Poznań: REBIS

Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money, London: MacMillan.

Lewicka, M. (1993), Aktor czy obserwator, Warszawa-Olsztyn: PTP.

Maital, S. (1986), Choice and exchange, International Conference on Economics and Psychology, Shefayim, Israel

Mandeville, B. (pierwsze wydanie 1729), Bajka o pszczołach. Przywary osobiste korzyścią ogółu, Warszawa: PWN.

Mansfield, E (1995), Innovation, Technology and the Economy: Selected Essays of Edwind Mansfield, Aldershot

Marciniak, S. (2005), Główne szkoły myśli ekonomicznej, W: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN, s. 43. Samuelson,

P.A., Nordhaus, W.D. (1992), Economics, New York: McGraw-Hill.

Simon, H. (1978), Rationality as Process and as Product of Thought, American Economic Review, 68, s. 1-16.

Smith, A. (pierwsze wyd. 1759, 1989). Teoria uczuć moralnych, Warszawa, PWN.

Smith, T. (1999), Value and form: formations of value in economics, art and architecture. Referat wygłoszony na konferencji “The Market and Visual Arts”, Duke University.

Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Towse, R. (2012), Ekonomia kultury. Kompedium: Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Wärneryd Karl-Erik (2004), Psychologia i ekonomia, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk, s. 26

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.