Artykuły

Ilość
Sortuj według

Koszty zarządzania wizerunkiem na przykładzie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy (analiza i konkluzje)

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 185–202
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.005.0619

Dziennikarze jako kategoria zawodowa w świetle zmian przepisów prawa prasowego, postulatów środowisk zarządzających mediami i prób wprowadzenia ograniczeń korporacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 203-220
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.008.0622

Teatr, taniec, liturgia (część II)

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 223-238
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.015.0629

Krzyże w guberni suwalskiej w XIX wieku: między tradycją a dyktatem władzy

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 239-262
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.016.0630

Sztuka religijna Modesta Sosenki

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 263-271
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.019.0633

Dynamika zmiany, czyli utopia nowoczesnego pola kinematografii polskiej

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 273-279
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.017.0631

Czy można organizować sztukę niezależną? Analiza rozwiązań stosowanych w pozainstytucjonalnym teatrze niemieckim

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 281-292
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.018.0632